TVO:n koulutuspakopeli

”Olkiluoto – avain pakoon” oli energiayhtiö TVO:n tilaama koulutuspakopeli, joka toteutettiin ja rakennettiin vuonna 2021 Olkiluodon ydinvoimalan tehdasalueelle. Pelisuunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tilaajaorganisaation kanssa, sillä päätarkoitus projektilla oli tuottaa pakohuonepeli, joka toimisi TVO:lle uudenlaisena koulutuselementtinä ydinvoimala-alan ammattilaisuuden vahvistamiseksi. Jotta oikea oppimissisältö saatiin integroitua peliin, projektin alkukartoitus sekä fasilitoitu pelisuunnittelusessio TVO:n koulutusammattilaisten kanssa olivat erityisen tärkeitä. Tämän lisäksi projektista teki erityisen kiinnostava sen sijainti Olkiluodon ydinvoimalan alueella, mikä asetti erityisvaatimuksia projektisuunnittelun toimivuudelle. Voimme ylpeydellä todeta, että projekti sujui kaikilta osin tilaajan toivomusten mukaan ja näin saimme yhdessä rakennettua ainutlaatuisen pelikokonaisuuden.

Linkkejä projektiin:
https://www.tvo.fi/ajankohtaista/tiedotteetporssitiedotteet/2022/monimuotoisillaoppimismenetelmillatoteutusvariaatioitakoulutuksiin.html

https://www.youtube.com/watch?v=QbQHNdGwwCk