Pelillistäminen saa innostumaan!

Osallistumista ja onnistumista

Pelillistäminen

Pelillistämisellä tarkoitetaan keinoja, joilla olemassaolevaa palvelua tai tuotetta kehitetään peleistä tunnetuin kannustimin ja keinoin. Pelimäiset mekaniikat yhdistettynä omanlaisiinsa palkitsemissysteemeihin saavat käyttäjänsä sitoutumaan aiheeseen paremmin kuin pelkkään tekstiin tai kalvosulkeisiin. Pelillistäminen kannattaa, sillä oikein tehtynä se saa innostumaan ja luo onnistumisen kokemuksia.

Mysteerin tarjoamat pelillistämisratkaisut ovat enimmäkseen analogisia. Projektin alusta asti meille on tärkeä saada käsitys siihen suunnitellusta miljööstä ja siihen liittyvistä ihmisistä, eli pelaajista. Jos alkuperäinen idea ei pääsisi tilan tai resurssien puolesta oikeuksiin, pohditaan alussa mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Toisiko jokin toinen ratkaisu samanlaisia tuloksia? Pakohuonepeli ei esimerkiksi sovellu jokaiseen ympäristöön (syistä lisää täältä), mutta tilassa voi olla mahdollista tehdä monenlaisia muita pelillistyksiä, kuten vetää murhamysteeri, suorittaa aarteenmetsästyksiä ja arvuutella osallistujien henkilöllisyyttä.

 

Miksi pelillistää?

 
Muutamia yleisiä syitä haluta pelillistys on halu nostaa kyseisen tilan käyttöastetta, uudenlaisen kohderyhmän houkuttelu kohteeseen tai halu tarjota  tietylle kohderyhmälle kokonaan oma tuote. Kun meillä on lähtökohta, pystymme alkaa kehittelemään ensimmäisiä ideoita toteutuksesta. Tässä vaiheessa syntyvistä ideoista emme ota hintaa ja niitähän meillä riittää!
 
Pelillistämisen eduista on olemassa monenlaisia tutkimuksia, jotka suitsuttavat pelin kykyjä muuttaa pelaajien käyttäytymistä ja ajattelutapoja. Esimerkiksi historian maailman voi sisäistää aivan eri tavalla, kun saat astella aikakauden hahmojen parissa ja keskustella heidän kanssa, aivan kuten pelillistyksessämme Palanderin talossa.

Mitä tulemme kysymään ideastasi

Projektin alussa haluamme selvittää raja-arvot tulevalle pelillistämiselle. Peliin käytettävän ympäristön lisäksi tekemistämme ohjaa paljon toivottu pelaajamäärä ja siihen suunnitellut resurssit. Pelaajien minimi ja maksimimäärän tietäminen auttaa meitä luomaan raamit suunnitelmalle. Mitä paremmin tunnet oman kohderyhmäsi, sitä helpompaa meidän on laskea sinulle tarjous.

 
Kolmas meitä kiinnostava asia ovat asiakkaan omat resurssit. Tosielämän pelejä pyörittävät koneiden sijasta aidot ihmiset. Oletetaanko pelin pyörivän täysin itsestään? Montako työntekijää on paikalle pelaajia ja heidän kysymyksiään varten? Jos henkilökuntaa on valmiina, ovatko he halukkaita näyttelemään? Nyrkkisääntö on, että mitä enemmän henkilökuntaa on mahdollista saada mukaan tuottamaan elämystä, sitä immersiivisempi ja tilaan sopivampi peli tulee olemaan. Mitä isommille ryhmille tuote on tarkoitettu, sitä enemmän on hyvä varata henkilökuntaa sitä vetämään.

Näin projekti etenee

1
February 2, 2014

Kartoitus

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa pelillistämisen tavoitteet ja rakennamme niiden pohjalta ensimmäisen luonnoksen tuotteesta. Kun raamit ovat selvillä, pystymme antamaan tarjouksen.

February 2, 2014
2
May 10, 2015

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheen alussa luomme pelimekaniikan, käsikirjoituksen ja tavoitteen pelille pelaajan näkökulmasta.

May 10, 2015
3
June 21, 2016

Kokoaminen

Kokoamisvaiheessa luomme kaiken tarvittavan pelimateriaalin ja rakennamme pelinvetomallin.

June 21, 2016
4
June 21, 2016

Testaaminen

Testavaiheessa peliä testipeluutetaan oikeiden pelaajien avulla, ja heidän antamiensa palautteiden perusteella peliä kehitetään entisestään.
June 21, 2016
5
June 21, 2016

Koulutus

Pelillistämisprojektin valmistuttua se koulutetaan peliä pyörittäville työntekijöille. Asiakkaalla on meiltä täysi tuki pelin jatkokehittämiseen!
June 21, 2016

Pelien maailmaan johdattaa

Ollaan yhteyksissä jo tänään!

Mikä palveluistamme kiinnostaa?